Posted on

Revizija je zbiranje dokazov neodvisnih strokovnjakov o podanih trditvah, zbranih v računovodskih izkazih ali drugih predmetih revidiranja. Namen revidiranja je ugotoviti oziroma potrditi točnost in popolnost informacij, ki jih predmet revidiranja vsebuje, ter s tem potrditi, da se je nanje mogoče zanesti. To pomeni, da je v revidiranih računovodskih izkazih predstavljeno resnično in pošteno stanje poslovnih dogodkov. Revizija je torej pregled podjetja, da se ugotovijo morebitne napake pri poslovanju in transparentnosti ter se jih odpravi takoj, še preden bi na primer to odkril inšpektor.

revizija

Revizija poskrbi, da v podjetju vse pravilno deluje brez kakršnih koli napak, če jih pa najdejo, pa pomagajo podjetju, da jih čimprej odpravi. Če odkrijejo napako vas ne bodo nikomur prijavili temveč vam bodo poskušali svetovati in pomagati, da boste čimprej odpravili tisto napako. Poznamo dve vrsti revizije in to sta notranja in zunanja revizija. Pri notranji reviziji se lahko izvaja tako s strani zaposlenih kot tudi s strani neodvisnih zunanjih strokovnjakov, to je še posebej priporočljivo za velika podjetja. Pri zunanji pa se izvaja s strani podjetja, ki se ga najame za revizijo in ima zaposlene certificirane revizorje strokovnjake, ki s svojim podpisom in kazensko odgovarjajo ter jamčijo, da je vse tako, kot zahteva država. Torej revizija je zelo pomembna pri vseh vrstah podjetij, ne glede na to kako velika ali majhna so, saj ima zagotovo vsaj kakšno napako ali pa jo je imelo. Tako da če najdejo napako kar brez panike, saj vam bodo svetovali in pomagali pri odpravljanju te napake, da bo lahko vaše podjetje spet lepo delovalo. Če pa ne odpravimo tiste napake pa lahko pride do hudih posledic, ko pride inšpektor pregledat vaše podjetje in vam nato izročiti kazen za to napako. Revizija je zato zelo pomembna pri podjetništvu in mu zelo pomaga, da je lahko uspešno in učinkovito.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.